לא הדברים כשלעצמם מחרידים את האדם, אלא כפי שדמיונו מתאר אותם.

- אפיקטטוס

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©