העזה בעסקים היא העניין הראשון, השני, השלישי...

- תומאס פולר

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©