אין נפשיותו של האדם מתגלה לו לעצמו מכל צדדיה ובכל עומקה אלא תוך עבודת חיים ולא מתוך חיטוט וניקור מוחי או דמיוני.

- א. ד. גורדון

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©