חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לאדם לחיותם.

- סוקרטס

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©