שמונה ימים שאת אור הירח תלווה שכינה מיוחדת, אשר תבליח מחלונות וחצרות ביתנו - אור חזק מאין כמוהו. הניצחון העתיק על הרשע, מעטים מול רבים, יזכיר לכולנו עד כמה חשוב לעמוד על שלך, לכבוש את הפחד ולהאמין בלב שלם בעצמך ובצדק. יהי רצון שבחג חנוכה זה תיפול עליך אותה שלווה אשר היא מנת חלקם של אלו היודעים את מקומם ותפקידם בעולם.

- יוסף מגן

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©