כל אדם זקוק למאמן. אחרת הוא מציב את יעדיו רק היכן שידו מגעת.

- לא ידוע

7.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©