יבחן כל אדם את מחשבותיו וימצא שתמיד הן עוסקות בעבר ובעתיד - כמעט שאין אנו מעסיקים את מחשבותינו בהווה.

- בלייז פסקאל

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©