בצעירותי סבור הייתי כי אין חשיבות נודעת אלא לכסף; עתה, לכשזקנתי, יודע אני כי אמת הדבר.

- אוסקר ווילד

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©