כל הדתות המאורגנות ניצבות בפני בעיה משותפת, נקודת תורפה שדרכה נוכל לחדור ולהטות אותן לצרכינו; כיצד מבדילים בין יומרת שווא לבין התגלות אלוהית?

- פרנק הרברט
{ מתוך הספר "כופרי חולית" }

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©