החיים אינם נמדדים לפי כמות הנשימות שנשמת, אלא לפי מספר הרגעים בהם עצרת את נשימתך.

- לא ידוע

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©