הלא תובעת לעצמה הדת זכות יוצרים על הבריאה מזה עידן ועידנים?

- פרנק הרברט
{ מתוך הספר "כופרי חולית" }

7.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©