כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה מקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין.

- מגילת קהלת
{ פרק ג', פסוק יט' }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©