ברובה, המשמעת היא משמעת סמויה, המיועדת לא לשחרר אלא להגביל. אל תשאלו "למה". הישמרו מפני "כיצד". "למה" מוליך בהכרח לפירכה. "כיצד" לוכד אתכם ביקום של סיבה ומסובב. זה כזו מתכחשים לאינסופי.

- פרנק הרברט
{ מתוך הספר "כופרי חולית" }

7.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©