האנרגיה הזאת [הדת] זקוקה למוצא. בלום אותה והיא תיעשה מסוכנת להחריד. שנה את כיוונה והיא תגרוף את כל העומד בדרכה. זה הסוד העילאי של כל הדתות.

- פרנק הרברט
{ מתוך הספר "כופרי חולית" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©