דת היא מקור אנרגיה. עליך להכיר את האנרגיה הזאת. אפשר להטות אותה לצרכיך.

- פרנק הרברט
{ מתוך הספר "כופרי חולית" }

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©