יודעת החיה מטבעה לעשות את שלה בשלמות. לא כן האדם, הוא ידע רק את אשר ילמד, יאהב ואף יאומן בו.

- יוהן היינריך פסטאלוצי

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©