כל המשפחות המאושרות - מאושרות באותה הדרך. כל משפחה אומללה - אומללה בדרכה שלה.

- לב טולסטוי
{ מתוך הספר "אנה קארנינה" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©