חייב אדם שיאכל על-מנת שיחיה ולא שיחיה על-מנת שיאכל.

- מולייר
{ מתוך המחזה "הקמצן" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©