אין לך שתי אילנות שווים, שני עלים שווים, ועל אחת כמה וכמה בני אדם שווים זה לזה.

- י. ל. פרץ

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©