זהירים הם בני אדם שלא לבלוע נמלה חיה, ואין הם זהירים שלא לבלוע אדם חי.

- ר' ברוך ממעז'יבוז

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©