ביטחון הוא בעיקר אמונה טפלה. הוא אינו קיים בטבע, ובני האדם על-פי-רוב אינם חיים בביטחון. הימנעות מסכנות אינה בטוחה יותר, לטווח ארוך, מהתמודדות ישירה עימן. החיים הם או הרפתקה נועזת או לא כלום.

- הלן קלר

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©