אל לנו להטות אוזן לרבים, האומרים כי רק בני-החורין ראויים ללמוד דעת, אלא מוטב לנו להאמין לפילוסופים האומרים כי רק מי שלמד דעת, בן-חורין הוא.

- אפיקטטוס

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©