הנפש הנוחה להאמין מוצאת את סיפוקה באמונה בדברים משונים, וככל שהם משונים יותר, כן נקל לה לקבלם; אך לעולם אין היא מתחשבת בפשוט ובמעשי, כי באלה יכול כל אדם להאמין.

- סמואל באטלר
{ מתוך הספר "טיפוסים" }

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©