אפשר לתת אמון בעֵד, בכל עניין שאינו נוגע במישרין לאינטרס העצמי שלו, ליצריו, לדעותיו הקדומות או לאהבתו למופלא ממנו. אך אם העניין נוגע לאחד מאלה, יש לדרוש ראיות תומכות, שתעמודנה ביחס ישיר למידת ריחוקה של העדות מן הסביר.

- תומאס הנרי הקסלי

7.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©