התפילה מוציאה את המחשבה מתוך הצרות של האינטרס העצמי, ומאפשרת לנו לראות את העולם באספקלריה של קדושה... התפילה היא דרך להתגבר על השפל שבנו, להבין בין עיקר לתפל, בין החיוני להבלי... היא מסייעת לנו לגלות את שאיפותינו האמיתיות, החרטות שהתעלמנו מהן, הגעגועים ששכחנו. היא מעשה של היטהרות, קאראנטינה לנפש...

- אברהם יהושע השל
{ מתוך הספר "האדם מחפש את אלוהיו" }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©