המדע נבנה מעובדות, בדיוק כפי שבית נבנה מלבנים - אבל ערימת עובדות עדיין איננה מדע, כשם שערימת לבנים אינה בית.

- אנרי פואנקרה

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©