היום בו נולדת,
הוא היום בו החליט הקב"ה,
שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך.

- לא ידוע

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©