אתה יודע שהילדות שלך נגמרה כאשר שלולית נראית פתאום כמכשול ולא כהזדמנות.

- לא ידוע

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©