משוחררים מתקוות חיים יתרה ומפחד מוות גם יחד, אנו נושאים תודה לאלים, יהיו אשר יהיו, על כי יש קץ לכל חיים, על כי אין תחיה למתים, על שגם הקטן בנהרות מגיע סוף סוף בשלום אל הים הגדול.

- גורדון דיקטון

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©