יחידה המוכנה לקרב אינה מוכנה לביקורת. יחידה שמוכנה לביקורת, אינה מוכנה לקרב.

- איתי שימרון

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©