המוות אינו אחד ממאורעות החיים. את המוות אין אנו חווים. אם נבין את הנצח לא כמשך-זמן אינסופי אלא כאי-זמניות, הרי מי שחי בהווה חי בנצח. חיינו הם ללא קץ ממש כמו שדה הראיה שלנו, שהוא ללא-גבולות.

- לודוויג ויטגנשטיין

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©