כל אימת שמתעורר הצורך לבחור בין טוב לב ליושר לב אתן את קולי לטוב לב - בנתינה כבקבלה.

- רוברט א. היינליין

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©