אנו נלחמים על רעיונות. במלחמה זו, מבצרינו הם העיתונים.

- היינריך היינה

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©