תנועת הפיסוק חשובה בעיקר לבנות.

- מרצה לפיזיותרפיה
{ אוניברסיטת תל-אביב }

6.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©