לא מספיק לשקר בפנים חתומות: כל מי שיש לו מספיק חוצפה לרמות בפוקר יכול לעשות את זה. הדרך הראשונה לשקר בצורה אומנותית היא לומר את האמת - אבל לא את כולה. הדרך השנייה כוללת גם היא את אמירת האמת, אך היא קשה יותר: ספר את האמת לאמיתה, ואולי אפילו את כולה, אבל ספר אותה באופן כה בלתי משכנע עד שהמאזין יהיה בטוח שאתה משקר. הדרך השלישית לשקר היא לומר הרבה בלי לומר כלום.

- רוברט א. היינליין

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©