תמיד בדקתי היכן אני מניח את כף רגלי... ומעולם לא נלחמתי אם היתה לי אפשרות להתחמק... וכאשר הייתי צריך להלחם, תמיד נלחמתי בצורה מלוכלכת. אם הייתי צריך להלחם, רציתי שימות הוא ולא אני. אז ניסיתי לסדר שכך יהיה.

- רוברט א. היינליין

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©