אם רוצים אנו בכיבוד החוק, עלינו להתחיל תחילה בהפיכת החוק למכובד.

- לואיס דמביץ ברנדייס

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©