[בעת שיעור מחוץ לכיתה:]

מורה: אני אעיף אותך החוצה!

תלמידה: אבל המורה אנחנו כבר בחוץ...

- מורה לגיאוגרפיה
{ שער הנגב }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©