כשתגיע לחדר במלון המפתח אף פעם לא יעבוד בפעם הראשונה.

- קינג איתי

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©