למה שאתם קוראים "בוץ", אני קורא אדמת מולדת רטובה.

- לא ידוע

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©