אין בידנו למנוע את לידתנו, אך יש בידנו לתקן משגה זה.

- פרידריך ניטשה

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©