התשובה הנכונה היא בדרך-כללכ התשובה שזה הרגע מחקת ושינית.

- דה-בר

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©