אם שולחן מבולגן מעיד על ראש מבולגן, אינני רוצה לדעת על מה מעיד שולחן ריק.

- לא ידוע

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©