המטרה מקדשת את האמצעים אם יש מה שמקדש את המטרה.

- ליאון טרוצקי

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©