עשרת אלפים איש צועקים "אליהו עופר בן זונה". אני מסתובב אחורה ומה אני רואה? את הבן שלי תלוי על הגדר וצועק איתם.

- אליהו עופר
{ מתוך "מעריב" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©