רק יחידי סגולה מסוגלים לחבב ללא קנאה ידיד מוצלח.

- אייסכילוס

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©