האמנות ניתנה לנו למען לא נכרע תחת נטל האמת.

- פרידריך ניטשה

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©