אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.

- ספר תהילים
{ פרק קל"ז, פסוק ה' }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©