[ ברכת דרך-צלחה למתגייס ]

הרבה אנשים מחוץ-לארץ לא מבינים את פירוש המילה "צבא". הרבה מהם גם לא מכירים במילה "חובה" או מפנימים את המושג "מולדת". אנחנו, כאן בישראל, לצערנו או לשמחתנו - מילים אלו טבועות בנו, מגיל ינקות ועד גבורות, והן חלק בלתי-נפרד מהוויתנו. דרך צלחה יקירי.

- יוסף מגן

6.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©