בעוד אתה שם עם החום הגבוה, ומצב-הרוח הנמוך, אנחנו כאן דרוכים לחזרתך, בכדי שנוכל להעניק לך חום מסוג שונה, ולהעלות את מצב-רוחך. תשוב אלינו במהרה, הגעגוע רב.

- יוסף מגן

7.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©